Προφυλασσόμαστε!!! Προσέχουμε τους συνανθρώπους μας!!! Μένουμε Δυνατοί!!! Θα Νικήσουμε!!!

http://5dim-megars.blogspot.com/

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

 Τα παιδιά της Ε1' τάξης δημιούργησαν παιχνίδι με καρτέλες για την εξοικονόμηση ενέργειας, προσπαθώντας να βρουν τρόπους  μείωσης της κατανάλωσής της!

παιχνίδι με καρτέλες(Ε1')


Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022


Τα παιδιά της Ε1' τάξης συμμετέχουν στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:"Σχολεία για το κλίμα - Νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής"

Αφίσα για την εξοικονόμηση ενέργειας(Ε1')

 Καμπάνια για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο!
Στόχος των δράσεων του Μαρτίου είναι η ενημέρωση για την εξοικονόμηση ενέργειας, η καταγραφή της χρήσης της ενέργειας στο σχολικό κτίριο, η σύνδεση με τη ζωή της σχολικής κοινότητας καθώς και η διερεύνηση τρόπων μείωσης της κατανάλωσής της.