Προφυλασσόμαστε!!! Προσέχουμε τους συνανθρώπους μας!!! Μένουμε Δυνατοί!!! Θα Νικήσουμε!!!

http://5dim-megars.blogspot.com/

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

       5ο 12/ΘΕΣΙΟ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΓΑΡΩΝ
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων ιδρύθηκε το 1959 ως τετραθέσιο και δημοσιεύθηκε στο 142/13-7-1959 Φ.Ε.Κ. Στεγάσθηκε στο κτίριο των αδελφών Παπανικόλα. Διευθυντής του νεοϊδρυθέντος σχολείου ήταν ο κ. Ηλιακόπουλος Νικόλαος με προσωπικό τους δασκάλους : Ανανιάδη Πέτρο, Παπαλεωνίδα Βαρβάρα και Λιάσκου Αγγελική. Στις 22/2/1962 προήχθη σε εξαθέσιο με διευθυντή τον κ. Ξηρό Ιωάννη. Οι δύο τάξεις στεγάσθηκαν στο οίκημα του Ευάγγελου Ρούσση. Το 1966 με το υπ` αριθμ. 201/6-10-1966 Φ.Ε.Κ. προήχθη σε 8/θέσιο με Διευθυντή τον ιεροδιδάσκαλο Δημόπουλο Αριστοτέλη. Κατά τo σχολικό έτος 1983-1984 που έγινε η μεταφορά του σχολείου στον Αη - Γιάννη το Γαλιλαίο διευθυντής διετέλεσε ο αείμνηστος Παναγιώταρος Ιωάννης ο οποίος φρόντισε ιδιαίτερα για την αγορά του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται σήμερα το σχολικό συγκρότημα. Το 1985 - 1986 διευθυντής διετέλεσε ο κ. Τσιαντός Νικόλαος.Τα σχολικά έτη 1986 έως και 1997 το σχολείο λειτούργησε με Διευθυντή τον κ. Ξηρογιάννη Βασίλειο. Το σχολικό έτος 2003-2004 το σχολείο μεταφέρθηκε στο νέο σύγχρονο κτίριο στη διασταύρωση των οδών Ραγκαβή και Στρατήγη με Διευθύντρια την κ. Δρίτσα Σταματίνα. Σήμερα λειτουργεί ως 12/θέσιο ολοήμερο με Διευθυντή τον κ. Ξηντάρα Χρήστο και Υποδιευθυντή τον κ. Αγγελή Ευθύμιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το αρχείο του σχολείου, διευθυντές διετέλεσαν οι παρακάτω:

1. Ηλιακόπουλος Νικόλαος 1959

2. Γιαννημάρας Γεώργιος 1961- 1962

3. Ξηρός Ιωάννης 1962 - 1963

4. Ζωγραφάκης Μιχαήλ 1963 έως 1965

5. Δημόπουλος Αριστοτέλης 1965 έως 1967

6. Καψιμάλης Πέτρος 1968 έως 1971

7. Στέκος Μιχαήλ 1971 - 1972

8. Κοπιτώρη Σταυρούλα 1972 - 1973

9. Καψιμάλης Πέτρος 1973 - 1974

10.Τσερνοτόπουλος Δημήτριος 1974 - 1975

11. Αλιβεριώτου Γαρυφαλλιά 1975 - 1976

12. Κωστόπουλος Ηλίας 1976 - 1977

13. Βέμης Αβέρωφ 1977 - 1978

14. Παναγιώταρος Ιωάννης 1978 έως 1984

15. Τσιαντός Νικόλαος 1985 - 1986

16. Ξηρογιάννης Βασίλειος 1986 έως 1997

17. Δρίτσα Σταματίνα 1998 έως 2006

18. Ξηντάρας Χρήστος 2007 έως σήμερα